Ophavsret:

Samtlige rettigheder tilhører ophavsmanden til billederne, Leif Willy Nielsen m DJ. ColorArchive.dk administrerer rettigheder og salg og kan på ophavsmandens vegne indgå skriftlige aftaler om anvendelse og pris.
Ældre sort/hvide fotos taget af Leif Nielsen kan være stemplet: Dagbladenes Billedtjeneste v/Leif Nielsen eller blot: Pressefotograf Leif Nielsen.
Adresser, hvis anført på billederne, kan være: Baunebakkevej 6, Hvidovre (1955-1964) Jyllingevej 63B, Vanløse (1964-1968), Helsingevej 48A, Virum (1968-1980), Strædet 8, Drejø by, 5700 Svendborg (1980-1995), "Kohavegaard", Brudagervej 32, 5882 Vejstrup (1995-2020).
P. A. Wedelsvej 5, 5881 Skaarup-Fyn (2020-) .
Fotos behøver, for at hævde ophavsretten, ikke have anført ophavsmand, hverken printudgaver eller digitale fotos på f. eks. internettet.
Det er brugerens ansvar at sikre sig brugsret.

For anvendelse på sociale medier gælder samme regler som i andre forhold og misbrug vil blive forfulgt.

Enhver uautoriseret visning eller gengivelse,  på print, tryk, film eller net, vil medføre honorarkrav og krav om godtgørelse som anført på forsiden samt eventuelt krav fra personer på billedet. Alle hidtil solgte som kommende fotos er leveret til een gangs anvendelse i det pågældende medie.

OBS!  HISTORISKE FOTOS
For fotos over 40 år gamle beregnes minimum 3.000 kr. pr. stk.+ moms med mindre andet på forhånd aftales skriftligt.

 

 

 

 

ColorArchive.dk
P. A. Wedels vej 5
DK-5881 Skårup Fyn

Tlf.: +45 40 16 92 13
info@colorarchive.dk

cvr-nr: DK14969659
 


Prisliste for pressefotos fra arkiv pr. 1. juli 2021:

Den nævnte betaling dækker én gangs brug i en specifik publikation.
Ikke aftalt udvidet anvendelse i andre koncernpublikationer vil blive faktureret for hver enkelt bruger som fotos anvendt uden aftale.
Priserne gælder  for aftalt, redaktionel anvendelse med kreditering. Ved anvendelse i annoncer på print eller net eller i det hele taget til reklamemæssige formål, vil prisen blive fastsat efter vurdering i hvert enkelt tilfælde.
Historiske fotos (over 40 år) gælder en minimumspris på 3.000 kr.
Ikke aftalt anvendelse vil blive retsforfulgt. Her gøres opmærksom på de nye GDPR EU-regler for persondatabeskyttelse.

 

Aviser, ugeblade, fagblade, tidsskrifter, magasiner, distriktsblade m.m.:

Alle priser tillægges moms.

Basispris

1.200 kr.    

pr. stk.

     

 

 

 

 

Forside tillæg (billedstørrelse i forhold til trykareal):

Oplag:

     

Pr. stk. 20% - 50%

kr.   1.200

   

Pr. stk. over 50%

kr.   1.800

   

Helside tillæg (billedstørrelse i forhold til trykareal):

Oplag:

     

Pr. stk. over 75%

kr.   1.200

   

 

Billeder leveret til internet (redaktionel brug):

 

Kun på Nettet

Parallelt med trykt udgave

Under 1 måned

Kr. 1.200

Kr. 900

Under 1 år

Kr. 1600,00

Kr. 1.200

Herover pr. år

Kr. 1.200,00

 

Bøger

Oplag u/ 20.000

Oplag over 20.000

under 50% af trykareal

Kr.1.200

Kr. 1.600

50 -75% af trykareal

Kr. 1.600

Kr. 1.800

Helside/forside/bagside

Kr. 1.800

Kr. 2.200

Plakater/fotostater

Små (-1 m)

Store o/ 1m

 

Kr. 2.000

Kr. 3.000

Powerpoint o.l

1. gang

Flere gange

 

Kr. 800

Kr.1.200

 

                                   BETINGELSER:
 Billeder må kun anvendes til det formål hvortil de er købt.
▪ Rettighederne gælder kun til een gangs anvendelse i Danmark
  med mindre andet er aftalt skriftligt.
▪ Billeder må ikke videresælges, kopieres, scannes eller udlånes
  til tredjemand.
▪ Billeder på internettet må kun offenliggøres i lavest mulige
  opløsning og højere opløste udgaver af billedet må ikke kunne
  downloades.
  Fotografens navn (ColorArchive/Leif Nielsen) skal anføres -  også på nettet
▪ Alle priser er ekskl. moms. Betalingsbetingelser:
  15 dage netto herefter rente 2% pr. påbegyndt måned. Erindringsskrivelse:    100 kr.
▪ Det er brugers ansvar at indhente tilladelse til
  offentliggørelse fra evt. afbildede personer med mindre andet
  er skriftligt aftalt. ColorArchive kan   ikke drages til ansvar mod
  fremsatte krav, hvis  redaktionelle billeder er anvendt uden
  samtykke  fra personer på billeder.
▪ Billeder må ikke udsættes for sammenkopiering eller
  elektronisk manipulation uden tilladelse.
▪ Papirkopier forbliver ColorArchives ejendom og skal returneres
  straks efter brug.
▪ Digitale fotos må kun lagres elektronisk i den brugsperiode,
  der er betalt for. Ved længere lagring genfaktureres.

ColorArchive v/leif nielsen, P. A. Wedels vej, DK-5881, Skårup (Fyn)