Ophavsret:

Samtlige rettigheder tilhører ophavsmanden til billederne, Leif Nielsen. ColorArchive administrerer rettigheder og salg og kan på ophavsmandens vegne indgå skriftlige aftaler om anvendelse og pris.
Ældre sort/hvide fotos taget af Leif Nielsen kan være stemplet: Dagbladenes Billedtjeneste v/Leif Nielsen eller blot: Pressefotograf Leif Nielsen.
Adresser anført på billederne kan være: Baunebakkevej 6, Hvidovre, Jyllingevej 63B, Vanløse, Helsingevej 48A, Virum eller Strædet 8, Drejø by, 5700 Svendborg, Brudagervej 32, 5882 Vejstrup. Enhver uautoriseret visning eller gengivelse,  på print, tryk, film eller net, vil medføre honorarkrav og krav om godtgørelse som anført på forsiden samt eventuelt krav fra personer på billedet. Alle hidtil solgte som kommende fotos er leveret til een gangs brug i det pågældende medie.

 

 

 

 

 

ColorArchive
P. A. Wedels vej 5
DK-5881 Skårup Fyn

Tlf.: +45 40 16 92 13
info@colorarchive

 


Prisliste for pressefotos fra arkiv pr. 01. jan 2024

Den nævnte betaling dækker én gangs brug i en specifik publikation.
Ikke aftalt udvidet anvendelse i andre koncernpublikationer vil blive faktureret for hver enkelt bruger som fotos anvendt uden aftale.
Priserne gælder  for redaktionel anvendelse, ved anvendelse i annoncer på print ellet net eller i det hele taget til reklamemæssige formål, vil prisen blive fastsat efter vurdering i hvert enkelt tilfælde:
Ikke aftalt anvendelse vil blive retsforfulgt.

 

Aviser, ugeblade, fagblade, tidsskrifter, magasiner, distriktsblade m.m.:

 

Oplag

Under 50.000

50.000 - 200.000

200.000-250.000

Pr. stk. ved 1:

kr. 800

kr. 900

kr. 990

Serier kan aftales 

 

 

Oplag over 250.000: pris aftales

Forside tillæg (billedstørrelse i forhold til trykareal):

Oplag:

Under 50.000

Under 200.000

Over 200.000

Pr. stk. 20% - 75%

kr.   800

kr.   900

kr.   990

Pr. stk. over 75%

kr. 1.500

kr. 1.800

kr.1.900

Helside tillæg (billedstørrelse i forhold til trykareal):

Oplag:

Under 50.000

Under 200.000

Over 200.000

Pr. stk. over 75%

kr.   800

kr.   900

kr.  990

 Presseudsendelser (digitalt): Anvendelsesperioden: maks. 6 måneder. Foto anvendt til digital presseudsendelse:

1. ste foto                                                                      

kr. 2.600.
Pr. efterfølgende motiv 
kr. 1.500

 Internet paralleludgave pr. billede
 
kr.250
 Udvalgsbilleder rekvireret, pr. billede
kr.250 (fratrækkes ved køb)

Billeder leveret til internet (redaktionel brug):

 

Kun på Nettet

Parallelt med trykt udgave

Under 1 måned

Kr. 990

Kr. 750

Under 1 år

Kr. 1.200,00

Kr. 900,00

Herover pr. år

Kr. 1.200,00

 

Bøger

Oplag u/ 20.000

Oplag over 20.000

under 50% af trykareal

Kr. 870

Kr. 990

- 75% af trykareal

Kr. 970

Kr. 1.090

Helside/forside/bagside

Kr. 1.750

Kr. 1.900

Plakater/fotostater

Små (under 1 m)

Store over/ 1m på længste mål.

 

Kr. 1.200

Kr. 3.000

Powerpoint o.l

1. gang

Flere gange

 

Kr. 400

Kr. 800

 

                                   BETINGELSER:
 Billeder må kun anvendes til det formål hvortil de er købt.
▪ Rettighederne gælder kun til een gangs anvendelse i Danmark
  med mindre andet er aftalt skriftligt.
▪ Billeder må ikke videresælges, kopieres, scannes eller udlånes
  til tredjemand.
▪ Billeder på internettet må kun offenliggøres i lavest mulige
  opløsning og højere opløste udgaver af billedet må ikke kunne
  downloades.
  Fotografens navn (ColorArchive/Leif Nielsen) skal anføres -  også på nettet
▪ Alle priser er ekskl. moms. Betalingsbetingelser:
  15 dage netto herefter rente 2% pr. påbegyndt måned. Erindringsskrivelse:    100 kr.
▪ Det er brugers ansvar at indhente tilladelse til
  offentliggørelse fra evt. afbildede personer med mindre andet
  er skriftligt aftalt. ColorArchive kan   ikke drages til ansvar mod
  fremsatte krav, hvis  redaktionelle billeder er anvendt uden
  samtykke  fra personer på billeder.
▪ Billeder må ikke udsættes for sammenkopiering eller
  elektronisk manipulation uden tilladelse.
▪ Papirkopier forbliver ColorArchives ejendom og skal returneres
  straks efter brug.
▪ Digitale fotos må kun lagres elektronisk i den brugsperiode,
  der er betalt for. Ved længere lagring genfaktureres.

ColorArchive v/leif nielsen, P. A. Wedels vej, DK-5881, Skårup (Fyn)